ზუგდიდის მესხიას სასწავლო უნივერსიტეტი Erasmus+ პროგრამის კონკურსის გამარჯვებულთა შორისაა

Erasmus+ პროგრამის ფარგლებში, ევროკომისიის განათლების, აუდიოვიზულური და კულტურის აღმასრულებელმა სააგენტომ უმაღლესი განათლების სფეროში შესაძლებლობების განვითარების მიმართულებით, 2019 წელს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები გამოაქვეყნა. შედეგად, საქართველოს მონაწილეობით 6 თანამშრომლობის პროექტი დაფინანსდა, რომელშიც საქართველოს 17 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება (11 საჯარო და 6 კერძო), 3 სახელმწიფო ორგანიზაცია და 2 არასამთავრობო ორგანიზაცია იქნებიან ჩართული. დაფინანსებულ...

როგორია სასკოლო ფორმები 15 სხვადასხვა ქვეყანაში

ბევრი აზრი არსებობს იმის შესახებ, აუცილებელია თუ არა სასკოლო ფორმები. ისინი, ვინც ამ აზრს ეთანხმებიან, ამბობენ, რომ უნიფორმა ბავშვებს უფრო მოწესრიგებულებს ხდის, უჩენს თანასწორობის შეგრძნებას და მშობლები აღარ ფიქრობენ იმაზე, როგორი ტანსაცმელი უყიდონ შვილს სკოლისთვის. ისინი, ვინც ფორმებს ეწინააღმდეგებიან, ამბობენ რომ ეს ხელს უშლის ინდივიდუალურობის გამოხატვას და არაფერი აქვს საერთო...

ცვლილებები განათლების კომპლექსური რეფორმის ფარგლებში

განათლების კომპლექსური რეფორმის ფარგლებში, მასწავლებელთა ხელფასების ზრდის პარალელურად, 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან, საშუალოდ 20%-ის ფარგლებში, საჯარო სკოლის ადმინისტრაციას, ტექ. პერსონალს, მათ შორის სკოლის ექიმს და ინკლუზიური განათლების მხარდამჭერ სპეციალისტებს ხელფასები გაეზრდებათ. ხელფასი გაეზრდებათ ასევე მანდატურის სამსახურის მიერ გადამზადებულ სკოლის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ იმ პირებსაც, რომლებიც სკოლის ტერიტორიაზე, უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის...