“ჩვენი ფოტოგრაფი”, აკაკი (კაკო) ყუფუნია გარდაიცვალა

ფოტოხელოვანი, წლების მანძილზე ადგილობრივი გაზეთის ფოტოკორესპონდენტი, 83 წლის აკაკი (კაკო) ყუფუნია გარდაიცვალა. მის ფოტოობიექტივს, მთელი ზუგდიდის სიყრმე, ახალგაზრდობა, შუა ასაკი, ზუგდიდის სტუმრები, ინტელიგენცია, მუშათა კლასი შავ-თეთრ ფოტოზე აღუბეჭდავს.  ათასობით სახე განათებულა მის ლაბორატორიაში. ზუგდიდის სუნთქვის და მაჯისცემის მემატიანე იყო მანამ, სანამ ციფრული ფოტოგრაფია არ მოიტანა დრომ. არც მერე მიუტოვებია პროფესია,...