“ტაძ­რის კა­რის და­ხურ­ვა შე­უძ­ლე­ბე­ლია”-ილია მე­ო­რეს მი­მარ­თვა მრევლს

  • სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თვე­ლოს კა­თო­ლი­კოს პატ­რი­არ­ქი ილია მე­ო­რე მი­მარ­თვას ავ­რცე­ლებს და მრევლს რჩე­ვებს აძ­ლევს:

“ნე­ბის­მი­ე­რი ადა­მი­ა­ნი გან­საც­დე­ლის ჟამს ეძი­ებს ხსნას და ნუ­გეშს. დღეს, როცა მსოფ­ლი­ო­ში გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ახა­ლი ინ­ფექ­ცია საფრთხეს უქ­მნის მო­სახ­ლე­ო­ის სი­ცო­ცხლეს, ბუ­ნებ­რი­ვია, მრევ­ლი გან­სა­კუთ­რე­ბულ სა­სო­ე­ბას ღმერ­თზე ამ­ყა­რებს და მი­ილ­ტვის ტაძ­რის­კენ

მორ­წმუ­ნე­თათ­ვის სუ­ლი­ე­რი საზ­რდო ისე­თი­ვე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რო­გორც ხორ­ცი­ე­ლი საკ­ვე­ბი. ამი­ტომ ტაძ­რის კა­რის და­ხურ­ვა შე­უძ­ლე­ბე­ლია და იგი ღია იქ­ნე­ბა მათ­თვის, ვინც ეკ­ლე­სი­ა­ში მის­ვლას მო­ი­სურ­ვებს, რათა მი­ი­ღოს მად­ლი ღვთი­სა და სუ­ლი­ე­რად გან­მტკიც­დეს.

სა­სუ­ლი­ე­რო პირ­თათ­ვის ღვთის მსა­ხუ­რე­ბის აღ­სრუ­ლე­ბა სამ­ღვდე­ლო მო­ვა­ლე­ო­ბის გა­ნუ­ყო­ფე­ლი ნა­წი­ლია და მას უდი­დე­სი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს მთე­ლი ერის­თვის. შექ­მნლი მდგო­მა­რე­ო­ბი­დან გა­მომ­დნა­რე, მინ­და მოგ­მარ­თოთ, ჩვე­ნი სუ­ლი­ე­რო შვი­ლე­ბო, მი­ი­ღოთ შემ­დე­გი რჩე­ვა:

  • ვიდ­რე გან­საც­დე­ლი გა­ივ­ლის, შე­ას­რუ­ლეთ სა­თა­ნა­დო მი­თი­თე­ბე­ბი. ადა­მინ­თა ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას, მათ შო­რის ტა­ძარ­ში და ტაძ­რის ეზო­ში ყოფ­ნი­სას და­ი­ცა­ვით დად­გე­ნი­ლი მან­ძი­ლი.
  • საღ­მრთო ლი­ტურ­გი­ის “და სხვა სა­ზო­გა­დო მსა­ხუ­რე­ბა­თა” შეს­რუ­ლე­ბი­სას ეკ­ლე­სი­ა­ში დარ­ჩნენ სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რე­ბი, მგა­ლობ­ლე­ბი და სტი­ქა­როს­ნე­ბი. ხოლო დიდ სა­კა­თედ­რო ტაძ­რებ­ში – შე­ზღუ­დუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბით მრევ­ლიც.
  • სა­ერ­თოდ რე­კო­მენ­დი­რე­ბუ­ლია მრევ­ლი იყოს ეკ­ლე­სი­ის ეზო­ში ანუ ღია სივ­რცე­ში და ასე მი­ი­ღოს ლოც­ვი­თი მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა წმინ­და მსა­ხუ­რე­ბა­ში.
  • მცი­რე ზო­მის ტაძ­რებ­ში და­საშ­ვე­ბია წირ­ვა-ლოც­ვა აღ­სრულ­დეს ღია ცის ქვეშ, დრო­ე­ბით მო­წყო­ბით ტრა­პეზ­ზე.
  • სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რებ­სა და ტაძ­რის მსა­ხურთ კონ­კრე­ტუ­ლი ვი­თა­რე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით მი­ე­ცით და­მა­ტე­ბით რჩე­ვე­ბი:
  • მორ­წმუ­ნე­თა ის ნა­წი­ლი, რო­მე­ლიც ასა­კის ან უძ­ლე­რე­ბის გამო რისკ-ჯგუფს მი­ე­კუთ­ვნე­ბა, აგ­რეთ­ვე ისი­ნი, ვინც გან­სა­კუთ­რე­ბულ სიფრ­თხი­ლეს იჩე­ნენ, ვირუ­სით დას­ნე­ბოვ­ნე­ბის გამო დარ­ჩნენ სახ­ლში. სურ­ვი­ლის ან გა­და­უ­დე­ბე­ლი აუ­ცი­ლებ­ლო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში მათ თა­ვი­სი მო­ძღვა­რი ად­გილ­ზე ჩა­უ­ტა­რებს სა­ჭი­რო მსა­ხუ­რე­ბას და ლოც­ვით კა­ნონ­საც გა­ნუ­სა­ზღვრავს.
  • ყოვ­ლად­წ­მინ­და სა­მე­ბა, ყოვ­ლად­წ­მინ­და ღვთის­მშო­ბე­ლი და წმინ­და­თა დასი შე­ე­წი­ოს ჩვენს ქვე­ყა­ნას და მსოფ­ლი­ოს, გან­საც­დელ­შიი მყოფ თი­თო­ე­ულ ადა­მი­ანს” – ნათ­ქვა­მია მი­მარ­თვა­ში.

წყარო

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.