ონერ ნაპოლეონის ძე გერგედავა


გაზეთ „ზუგდიდის“ რედაქცია თანაუგრძნობს მწუხარებაში ნაპოლეონ გერგედავას და კლარა ფაჩუაშვილს ონერი ნაპოლეონის ძე გერგედავას  გარდაცვალების გამო. დაკრძალვა კვირას, 29 მაისს. გამოსვენება ლომოურის ქ. #27-იდან.